Blog

Adam Warawko

Właściwa postawa w razie wycieku danych osobowych może pomóc przedsiębiorcy uniknąć kryzysu wizerunkowego, a także...

Agata Sierpień

Przejście na model pracy zdalnej spowodowało w wielu przedsiębiorstwach zmianę natury cyber-zagrożeń. Kluczowe elementy systemów...

Dział IT

Dynamiczny rozwój firmy klienta stała się impulsem do gruntownej przebudowy infrastruktury IT, a w szczególności...

Agata Sierpień

Norma ISO 27001:2017 to międzynarodowy standard w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji systematyzujący działania prowadzące do...

Agata Sierpień

Aż 31% międzynarodowych przedsiębiorstw w 2020 roku doświadczało przynajmniej jednego cyber-ataku dziennie. Dodatkowo przestępcy bardzo...

Adam Warawko

Elementem podstawowej działalności placówek służby zdrowia jest gromadzenie i przetwarzanie danych osób fizycznych. ...

Dariusz Chmielewski

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i stopnia komplikacji procesów przetwarzania danych, można przyjąć różne strategie...

Agata Sierpień

Z powyższego tekstu wynika, że ustawodawca nie narzuca rodzaju środków technicznych, jakie należy zastosować dla...

Agata Sierpień

Obowiązujące od kilku lat rozporządzenie o ochronie danych osobowych, stawia zaskakująco mało wymagań dla osób...

Agata Sierpień

Zabezpieczenie przesyłanych danych jest konieczne w kilku przypadkach. Pierwszy z nich dotyczy sytuacji gdy zawierają...