arrow-rightemailfacebook-circlefacebookinstagramlinkedin-circlelinkedinsearchtelephonetwitter

Ochrona danych osobowych
i bezpieczeństwo informacji

Kim jesteśmy?

Aegis Security to zespół ekspertów zajmujących się ochroną danych osobowych,
bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem teleinformatycznym i cyberbezpieczeństwem.
Proponujemy kompleksowe rozwiązania IT dla biznesu.

 • Innowacyjne programy i rozwiązania mające na celu ochronę informacji

 • Nowoczesne i niestandardowe rozwiązania dopasowane do organizacji

 • Indywidualne podejście do Klienta

 • Kompleksowa obsługa organizacji

Dowiedz się więcej

Innowacyjny program do ochrony
Twoich danych osobowych

Poznaj BlockMe

Autorskie oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo.

Autoryzacja i blokowanie dysków USB (pendrive) oraz telefonów komórkowych podłączanych poprzez złącza USB pomaga zapewnić ochronę danych organizacji przed wyciekiem na zewnątrz.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami
i powiedz, w czym możemy
Ci pomóc.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aegis Security Sp. z o.o. oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest: Aegis Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa). 
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Adam Warawko - pod adresem e-mail: iod@aegissecurity.pl 
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności. 
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych. 
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi. 
 6. Posiadam prawo do: 
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO, 
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego. 
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Pełna informacja »