Blog

Agata Sierpień

Rozporządzenie RODO kładzie duży nacisk na dochowanie należytej staranności w działaniach związanych z gromadzeniem i...

Dariusz Chmielewski

W sytuacji gdy proces przetwarzania danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności...

Agata Sierpień

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli w skrócie RODO daje osobom fizycznym szereg uprawnień...

Agata Sierpień

Podstawowym celem procesu akredytacyjnego jest umożliwienie poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych. Korzyści odnoszą...

Agata Sierpień

Organem nadzorczym stojącym na straży przestrzegania przepisów rozporządzenia RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Agata Sierpień

Aby w uporządkowany i kompleksowy sposób ocenić jakość funkcjonowania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa usługowego, konieczne jest stworzenie...

Dariusz Chmielewski

Od czasu wprowadzenia przepisów RODO dużym problemem stało się to, że wielu przedsiębiorców nie zdaje...

Agata Sierpień

Audyt stosowanych przez przedsiębiorstwa procedur związanych z ochroną danych osobowych ma dwa podstawowe cele. Po...

Agata Sierpień

Istnieją sytuacje, w których powołanie inspektora ochrony danych jest konieczne. Zgodnie z artykułem 37...

Dariusz Chmielewski

Dostosowanie do przepisów zawartych w rozporządzeniu RODO jest dla przedsiębiorstwa istotne. Skuteczne wdrożenie przepisów RODO...