Blog

Dariusz Chmielewski

Pracodawca, zgodnie z prawem, może stosować różne formy monitoringu pracowników. Najbardziej popularne z nich, to...

Agata Sierpień

Każdy przedsiębiorca używający w swojej działalności systemów komputerowych, stron www lub aplikacji mobilnych powinien zadać...

Agata Sierpień

Rozporządzenie RODO kładzie duży nacisk na dochowanie należytej staranności w działaniach związanych z gromadzeniem i...

Dariusz Chmielewski

W sytuacji gdy proces przetwarzania danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności...

Agata Sierpień

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, czyli w skrócie RODO daje osobom fizycznym szereg uprawnień...

Agata Sierpień

Podstawowym celem procesu akredytacyjnego jest umożliwienie poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych. Korzyści odnoszą...

Agata Sierpień

Organem nadzorczym stojącym na straży przestrzegania przepisów rozporządzenia RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych....

Agata Sierpień

Aby w uporządkowany i kompleksowy sposób ocenić jakość funkcjonowania jakiegokolwiek przedsiębiorstwa usługowego, konieczne jest stworzenie...

Dariusz Chmielewski

Od czasu wprowadzenia przepisów RODO dużym problemem stało się to, że wielu przedsiębiorców nie zdaje...