Klasyfikacja i kontrola aktywów

Klasyfikacja i kontrola aktywów są kluczowymi elementami skutecznego zarządzania zasobami organizacji, umożliwiającymi ochronę cennych informacji i zasobów przed zagrożeniami. Klasyfikacja aktywów polega na identyfikacji i kategoryzowaniu zasobów, takich jak dane, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i inne mienie, na podstawie ich wartości, wrażliwości i krytyczności dla działalności firmy. Dzięki temu procesowi organizacje mogą lepiej zrozumieć, które zasoby wymagają najwyższego poziomu ochrony. Kontrola aktywów, z kolei, obejmuje implementację polityk, procedur i technologii mających na celu zabezpieczenie tych zasobów przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, kradzieżą czy uszkodzeniem. Skuteczna kontrola aktywów wymaga regularnego monitorowania i audytowania, aby zapewnić zgodność z przyjętymi standardami i szybkie reagowanie na wszelkie incydenty. Poprzez systematyczną klasyfikację i kontrolę aktywów, organizacje mogą znacząco zmniejszyć ryzyko operacyjne, chronić swoje kluczowe zasoby oraz zapewnić ciągłość działania i zgodność z regulacjami prawnymi.

NVISION AXENCE

Axence nVision

Oprogramowanie Axence nVision zbiera i monitoruje wiele szczegółowych informacji z sieci Twojej firmy. Najbardziej zaawansowane funkcje, umożliwiające m.in. inwentaryzację zasobów IT czy monitorowanie aktywności użytkowników, korzystają dodatkowo z tzw. Agentów nVision. Są to niewielkie programy działające w trybie usług na monitorowanych komputerach.

Monitorownie aktywności użytkowników

Podnieś bezpieczeństwo swojej firmy i ogranicz koszty poprzez monitorowanie
  • ruchu sieciowego generowanego przez użytkowników,
  • odwiedzanych stron WWW,
  • użycia aplikacji,
  • kosztów wydruków.

Przeprowadzanie inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania

Zaoszczędź cenny czas działu IT, dzięki zautomatyzowaniu inwentaryzacji komputerów. Moduł Inventory to łatwe  zarządzanie zasobami IT.

Ochrona danych przy użyciu DataGuard

  • Chcesz wiedzieć o wszystkich pendrive’ach i dyskach stosowanych przez użytkowników w Twojej sieci?
  • Chcesz wiedzieć, co zostało na nie skopiowane?
  • Chcesz przydzielać prawa dostępu?

Udzielanie zdalnej pomocy technicznej przy użyciu HelpDesk (wybrane funkcje)

Odciąż dział IT poprzez intuicyjną pomoc techniczną. Szybko rozwiązuj mniejsze problemy dzięki zdalnemu dostępowi, co skutecznie redukuje obciążenie działu i umożliwia błyskawiczne usuwanie problemów.

Kontakt w sprawie
szczegółów usługi

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wybierz czy zgłaszasz się w imieniu firmy czy jako osoba prywatna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.