Wdrażanie systemów zarządzania

Systemy zarządzania

Systemy zarządzania

Opracowanie dokumentacji wymaganej dla Operatorów Usług Kluczowych

Podmiot będący Operatorem Usługi Kluczowej musi spełniać liczne obowiązki nałożone na niego przez Ustawę o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Musi też być w stanie wykazać w jaki sposób się z nich wywiązuje.

Niezbędne będzie do tego odpowiednia dokumentacja Operatora Usługi Kluczowej, którą mogą przygotować nasi eksperci. Dzięki niej będziesz mieć pewność, że obowiązująca w Twojej organizacji dokumentacja jest zgodna z prawem, dostosowana do indywidualnej specyfiki i spełnia wszystkie wymogi Ustawy.

Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnej z wymogami rozporządzenia KRI

Dzięki dokumentacji przygotowanej przez naszych specjalistów Twoja organizacja wypełni ciążące na niej obowiązki prawne wynikające z przepisów rozporządzenia KRI i będzie w stanie wykazać rozliczalność.

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001

Opracowanie dokumentacji

Zastanawiasz się jak odpowiednio wprowadzić w swojej firmie model systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji? Jakie procedury zastosować, aby zapewnić ochronę posiadanych informacji i nie narazić się na sankcje?

Nasi specjaliści pomogą Ci opracować kompletną dokumentację SZBI spełniającą wszystkie wymagania normy ISO/IEC 27001, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Pomoże ona w zachowaniu poufności, integralności i dostępności posiadanych informacji.

Objęcie funkcji pełnomocnika

Informacje przetwarzane w Twojej firmie mają często dużą wartość, a ich utrata może przynieść ogromne szkody. Dlatego ich bezpieczeństwo jest istotnym elementem zarządzania organizacją.

Firmy coraz częściej oddają na zewnątrz nie tylko procesy pomocnicze, ale również procesy wymagające specjalistycznej wiedzy. Chcesz podnieść jakość Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO/IEC 27001 i zwiększyć nad nim kontrolę? Oddaj go nam w outsourcing!

Nasi specjaliści pełniąc funkcję doradczą oraz pełniąc nadzór nad ustanowieniem, wdrożeniem, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem systemu, pomogą Ci zapewnić maksymalną ochronę Twoich informacji, a przez to zwiększyć zaufanie Twoich klientów.

ISO 9001

ISO 9001

Opracowanie dokumentacji

Opracowanie kompletnej, optymalnej dokumentacji Systemu Zarządzania jakością wymaga specjalistycznej wiedzy i dużej ilości pracy. Możesz jednak oddać ten proces w ręce naszych zaufanych fachowców, którzy zidentyfikują procesy realizowane w Twojej firmie i na ich podstawie stworzą wszelkie procedury wymagane przez normę ISO 9001 i dostosują je do specyfiki Twojej organizacji.

Objęcie funkcji pełnomocnika

Nie masz pewności czy w Twojej firmie spełniane są wszystkie niezbędne przepisy zawarte w normie ISO 9001? Zastanawiasz się jak poprawić i ulepszyć wdrożony u siebie system? Oddaj go nam w outsourcing!

Dzięki powołaniu pełnomocnika ds. ISO 9001, który obejmie nadzór nad dokumentacją systemu zarządzania jakością, audytami wewnętrznymi, działaniami korygującymi funkcjonowanie systemu oraz szkoleniami dla pracowników, upewnisz się, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością zostały właściwie ustanowione, wdrożone i pozostają utrzymywane zgodnie z wytycznymi normy.

ISO 22301

ISO 22301

Opracowanie procedur ciągłości działania zgodnych z normą ISO 22301

Na zarządzanie ciągłością działania składa się wiele procesów, często bardzo złożonych, do przeprowadzania których niezbędna jest konkretna, specjalistyczna wiedza. Wiemy, że opracowanie odpowiednich polityk i procedur nie należy do zadań najprostszych, dlatego przychodzimy Ci z pomocą.

Dokumentacja przygotowana przez naszych ekspertów pozwoli Ci na identyfikację i zarządzanie bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami dla firmy, pomoże zastosować aktywne podejście do minimalizowania wpływu incydentów i czasów przestoju podczas incydentów, a w ostateczności zapewni odporność organizacji na sytuacje kryzysowe.

Kontakt w sprawie
szczegółów usługi

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wybierz czy zgłaszasz się w imieniu firmy czy jako osoba prywatna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.