Zapewnienie zgodności z regulacjami

Zapewnienie zgodności z regulacjami

Zapewnienie zgodności z regulacjami w obszarze bezpieczeństwa informacji jest kluczowe dla każdej organizacji, a audyt bezpieczeństwa odgrywa w tym procesie fundamentalną rolę. Audyt bezpieczeństwa polega na systematycznej i niezależnej ocenie systemów, procedur oraz polityk bezpieczeństwa, aby upewnić się, że spełniają one wymagania prawne oraz standardy branżowe. Proces audytu obejmuje analizę dokumentacji, przegląd konfiguracji technicznych, testy kontrolne oraz wywiady z pracownikami, co pozwala na identyfikację potencjalnych luk i obszarów do poprawy. Regularne przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa umożliwia organizacjom nie tylko wykrycie niezgodności, ale także wdrożenie odpowiednich działań naprawczych, minimalizując ryzyko naruszeń i sankcji prawnych. Ponadto, audyty te są niezbędne do utrzymania certyfikacji zgodności z normami takimi jak ISO/IEC 27001, a także do budowania zaufania wśród klientów i partnerów biznesowych, którzy oczekują najwyższych standardów ochrony danych. W efekcie, audyt bezpieczeństwa stanowi kluczowy element strategii zarządzania ryzykiem, pomagając organizacjom w zabezpieczeniu swoich zasobów i zapewnieniu ciągłości działania w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

DIAGNOZA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Weryfikacja poziomu cyberbezpieczeństwa systemu teleinformacyjnego w firmie na podstawie wybranych norm lub standardów oraz dobrych praktyk. Weryfikacja dojrzałości i przygotowania do NIS2.

Audyt Bezpieczeństwa

Audyt Bezpieczeństwa

Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony informacji przed zagrożeniami, każda organizacja powinna wdrażać adekwatne środki bezpieczeństwa. Audyt bezpieczeństwa polega na ocenie stopnia zgodności organizacji z przyjętymi standardami, normami i najlepszymi praktykami. Sprawdzenie poziomu cyberbezpieczeństwa odbywa się poprzez weryfikację regulacji wewnętrznych organizacji w stosunku do obowiązujących audytowanego przepisów.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA – KRI

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymaganiem Rozporządzenia KRI par. 20 ust. 2 pkt 14. Usługa kierowana do podmiotów publicznych i podmiotów realizujących zadania publiczne.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA – KSC

Audyt weryfikujący zgodność z Ustawą o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa dla Operatorów Usług Kluczowych – OUK.

AUDYT RODO

Wyniki audytu zgodności z RODO umożliwiają zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizację ryzyka wystąpienia niepożądanych incydentów i sankcji.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA – ISO 27001

Audyt bezpieczeństwa potwierdzający zgodność z międzynarodowym standardem ISO 27001 dla każdej firmy, która posiada wdrożony System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

W ramach realizacji dodatkowych projektów

DIAGNOZA CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Obligatoryjna diagnoza cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” i „Cyfrowy Powiat” przeprowadzona zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik dokumentacji konkursowej – Zał. Nr. 8.

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA – SZPITALE

Audyt bezpieczeństwa weryfikujący poziom bezpieczeństwa systemów informatycznych zgodnie ze wskazanymi w Zarządzeniach Prezesa NFZ obszarami. Audyt jest warunkiem wypłaty dotacji i refundacji poniesionych kosztów.

ROADMAP CYBERBEZPIECZEŃSTWA

ROADMAP CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Roadmap to ocena rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa stosowanych obecnie oraz zaplanowanie rozwiązań do uruchomienia w przyszłości, które zapewnią właściwe funkcjonowanie systemu cyberbezpieczeństwa obejmującego całą organizację. Usługa polega na przeprowadzeniu skanowania podatności, audytu bezpieczeństwa oraz analizie i opracowaniu kierunków rozwoju systemu cyberbezpieczeństwa organizacji. Wynikiem tych działań jest zdefiniowanie najbardziej korzystnych celów i perspektywy osiągnięcia założeń w przyjętym horyzoncie czasowym. RoadMap cyberbezpieczeństwa to połączenie usług audytu bezpieczeństwa z testami penetracyjnymi.

Kontakt w sprawie
szczegółów usługi

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wybierz czy zgłaszasz się w imieniu firmy czy jako osoba prywatna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.