Projekty

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu.

Gminy: Wysokość dofinansowania grantu w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN

Powiaty: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN

Samorządy Wojewódzkie: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN

Szpitale i wybrane placówki medyczne do 31.10.2023 roku mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę cyberbezpieczeństwa. Pojedyncza dotacja to nawet 900 tys. złotych.

Powiaty otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wysokość grantu dla jednego powiatu wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 350 000 zł.