Cyberbezpieczeństwo dla podmiotów leczniczych
i szpitali

Pieniądze dla podmiotów leczniczych na cyberbezpieczeństwo.

W związku z Zarządzeniem nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16.01.2023 r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców.

Placówki medyczne do 01.09.2023 r. mogą ubiegać się o dofinansowanie na poprawę cyberbezpieczeństwa. Pojedyncza dotacja to nawet 900 tys. złotych.

Dla kogo?

Ze wsparcia mogą skorzystać:

 • szpitale, które prowadzą leczenie szpitalne, rehabilitację leczniczą, lecznictwo uzdrowiskowe oraz opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień.
 • placówki, które mają umowę na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień lub mają umowę na realizację pilotażu w centrach zdrowia psychicznego.

Konieczne badanie poziomu dojrzałości i audyt bezpieczeństwa.

W celu otrzymania dofinsnowania konieczne jest przeprowadzenie badania poziomu dojrzałości cyberbezpieczeństwa (poprzez wypełnienie ankiety w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia) oraz wykonanie audytu bezpieczeństwa. Audyt ma wykazać, czy świadczeniodawcy udało się, wraz z realizacją czynności objętych dofinansowaniem, podnieść poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego. Należy pamiętać, że koszty realizacji audytu bezpieczeństwa nie mogą przekroczyć 10% wartości udzielonego wsparcia.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

W ramach dofinansowania można kupić lub rozwijać:

 • Systemy kopii zapasowych
 • Systemy Firewall
 • Systemy poczty elektronicznej wraz z systemem bezpieczeństwa
 • Systemy Endpoint Detection and Response (EDR)

 

Ponadto objęte finansowaniem może zostać:

 • Szkolenie lub szkolenia w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Wykonanie audytu bezpieczeństwa (warunek udzielenia finansowania)

Proponujemy

Audyt bezpieczeństwa i skanowanie podatności, których wynik potwierdzi spełnienie warunków akceptacji dla wszystkich czynności objętych finansowaniem. Audyt jest warunkiem refundacji poniesionych kosztów/udzielenia finansowania.

Nasi specjaliści udzielą wsparcia między innymi w zakresie:

 • kopii bezpieczeństwa
 • zabezpieczających sieć i brzeg sieci (Firewall, IDS/IPS)
 • zapewniających bezpieczeństwo poczty elektronicznej
 • antywirusowych dla stacji roboczych i serwerów (EDR)

Ponadto wykonają dla Państwa usługi:

 • szkoleniowe z cyberbezpieczeństwa dla kadry zarządzającej i pracowników

Jako firma pomogliśmy już 20 szpitalom przejść przez ten proces w różnym zakresie i pozyskać refinansowanie wydatków na kwotę kilkunastu milionów złotych.

Ile dokładnie może wynieść dofinansowanie na cyberbezpieczeństwo?

Kwota finansowania przypadająca na poszczególny szpital

Kwota kontraktu

Finansowanie bez VAT

Finansowanie z VAT

< 10 mln zł

243 902 zł

300 000 zł

10 mln zł – 100 mln zł

325 203 zł

400 000 zł

100 mln zł – 500 mln zł

487 804 zł

600 000 zł

500 mln zł +

731 707 zł

900 000 zł

Kwota finansowania dla świadczeniodawcy, który ma zawartą z NFZ umowę lub umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

Kwota kontraktu

Finansowanie bez VAT

Finansowanie z VAT

< 50 tys. zł

20 325 zł

25 000 zł

50 tys. zł – 300 tys. zł

40 650 zł

50 000 zł

300 tys. zł – 600 tys. zł

81 301 zł

100 000 zł

600 tys. zł – 1,5 mln zł

121 951 zł

150 000 zł

1,5 mln zł – 2 mln zł

162 602 zł

200 000 zł

2 mln zł – 5 mln zł

203 252 zł

250 000 zł

5 mln zł – 10 mln. zł

243 902 zł

300 000 zł

10 mln zł – 100 mln zł

325 203 zł

400 000 zł

100 mln zł – 500 mln zł

487 805 zł

600 000 zł

500 mln zł +

731 707 zł

900 000 zł

Zachęcamy wszystkie szpitale i podmioty lecznicze, spełniające kryteria, do skorzystania z pomocy w składaniu wniosków o dofinansowanie na poprawę bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Zapraszamy do kontaktu z naszym ekspertem pod numerem
888 879 715 lub 578 010 106
lub na adres mailowy
kontakt@aegissecurity.pl