Kariera

Co zyskujesz dołączając do nas?

Doświadczenie

dołączając do nas, masz pewność, że będziesz pracować z wykwalifikowanym zespołem specjalistów, którzy chętnie udzielają rad oraz pomagają nowym pracownikom.

Benefity pracownicze

troszczymy się o zdrowie i aktywność fizyczną naszego zespołu. Dofinansowujemy kartę sportową oraz kartę medyczną.

Niezbędny sprzęt do pracy

laptop, telefon oraz inne urządzenia / materiały na Twoją prośbę.

Elastyczny model współpracy

do wyboru B2B, umowa o pracę, zlecenie lub umowa o dzieło.

Szkolenia i rozwój

członkowie naszego zespołu mogą brać udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Wyjścia integracyjne

staramy się organizować częste spotkania, które służą zacieśnianiu relacji międzypracowniczych.

Obowiązek informacyjny wobec kandydatów do pracy

Aplikując przekazuje nam Pani/Pan swoje dane osobowe (m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane o wykształceniu) i właśnie dlatego ma Pani/Pan prawo wiedzieć kto, w jakim celu i jak długo będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w związku z niniejszą rekrutacją. Poniżej, w trosce o Pani/Pana dane osobowe prezentujemy niezbędne informacje w oparciu o art. 13 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Prześlij swoją aplikację

Wybierz stanowisko, które Cię interesuje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w aplikacji przetwarzane będą: w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie określonym w art. 22(1) §1 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub w przypadku umowy cywilnoprawnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; przetwarzamy Państwa dane osobowe również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) zgodnie z postanowieniami  Polityki Prywatności. W przypadku zawarcia w dokumentach aplikacyjnych informacji nadmiarowych, zostanie to potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie. Dane przetwarzane będą przez okres prowadzenia danej rekrutacji – nie dłużej niż 3 miesiące, chyba że wyrażą Państwo zgodę na dalsze ich przechowywanie, na potrzeby przyszłych rekrutacji, wówczas możemy je przetwarzać przez okres 12 miesięcy. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.