Zarządzanie incydentami i podatnościami

Rozwiązanie SIEM/SOAR

SecureVisio to jedna platforma do wykrywania i zarządzania incydentami, podatnościami oraz ryzykiem. System pozwala organizacjom zautomatyzować i ujednolicić podstawowe operacje związane z zarządzaniem bezpieczeństwem w ramach jednej, zintegrowanej platformy. Dzięki temu organizacje optymalizują czas i koszty operacji bezpieczeństwa. Osoby zarządzające bezpieczeństwem podejmują lepsze decyzje, ponieważ w jednym miejscu mają pełne informacje na temat incydentów, luk w zabezpieczeniach i związanego z nimi ryzyka.

SecureVisio to zintegrowana platforma do kompleksowego i efektywnego zarządzania bezpieczeństwem. Kompleksowe zarządzanie cyberbezpieczeństwem w SecureVisio odbywa się na trzech płaszczyznach: PREWENCJI, DETEKCJI oraz REAKCJI (PDR).

  • PREWENCJA

    W ramach PREWENCJI SecureVisio pozwala automatycznie stworzyć i utrzymać centralną e-dokumentację zasobów IT (funkcjonalność CMDB – Configuration Management Database), prowadzić analizę ryzyka cyberzagrożeń (narzędzia klasy IRM – Integrated Risk Management) oraz zarządzać podatnościami z uwzględnieniem kluczowych procesów i zasobów organizacji (mechanizm TVM – Threat and Vulnerability Management).

  • DETEKCJA

    Z perspektywy DETEKCJI, SecureVisio wspomaga użytkowników w wykrywaniu zaawansowanych zagrożeń poprzez działanie kontekstowych reguł korelacyjnych (funkcjonalność SIEM – Security Information and Event Management) oraz wykrywania anomalii w zachowaniu użytkowników oraz systemów (narzędzie klasy UEBA – User and Entity Behavior Analysis).

  • REAKCJA

    W obszarze REAKCJI platforma SecureVisio dostarcza gotowe, automatyczne scenariusze reakcji, które pozwalają szybko obsłużyć wykryte zagrożenia (funkcjonalność typu SOAR – Security Automation and Response).

Kontakt w sprawie
szczegółów usługi

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wybierz czy zgłaszasz się w imieniu firmy czy jako osoba prywatna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.