Informacje prawne

Administratorem danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o numerze KRS: 0000683968, numerze NIP: 5213786027, kapitał zakładowy w wysokości 133 050,00. Z Administratorem można się kontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@aegissecurity.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora tj. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa.

Do pobrania

Polityka Prywatności

Jest to dokument umieszczany na witrynie internetowej w celu poinformowania użytkowników o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane i jak będą wykorzystywane.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Jest obligatoryjnym dokumentem sporządzanym przez przedsiębiorcę świadczącego usługi na rzecz swoich klientów w trybie zdalnym. Jest to spis zasad i reguł, na podstawie których usługodawca świadczy usługi na rzecz usługobiorcy.

Polityka cookies

Cookies, lub ciasteczka, to krótkie pliki tekstowe przechowywane w pamięci komputera. Wykorzystywane są celem dostosowania zawartości treści na stronie do preferencji użytkowników.

Klauzula o współadministrowaniu - portale społecznościowe

Klauzula informacyjna dotyczy przetwarzania danych osobowych skierowana do osób odwiedzających Fanpage’e Aegis Security w serwisach społecznościowych (Facebook, LinkedIn).