Zarządzanie tożsamością i dostępem

SenhaSegura

Swoją firmę możesz zaopatrzyć w systemy zarządzania dostępem uprzywilejowanym (Privileged Access Management – PAM) czyli możliwość określenia dostępu do funkcji wykraczających poza zakres standardowego użytkownika. Im większe są uprawnienia pracownika tym większe jest ryzyko nadużyć czy cyberataków. PAM pozwala to kontrolować.

PAM zabezpiecza infrastrukturę IT twojej firmy oraz zachowuje poufność wrażliwych i cennych danych oraz zasobów. Technologia PAM zawiera szereg narzędzi m.in. do zarządzania hasłami, sesjami uprzywilejowanymi czy przyznawania dostępu do aplikacji.

Kontakt w sprawie
szczegółów usługi

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wybierz czy zgłaszasz się w imieniu firmy czy jako osoba prywatna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.