Zarządzanie tożsamością i dostępem

zarządzanie tożsamością i dostępem

Zarządzanie tożsamością i dostępem (Identity and Access Management, IAM) oraz zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (Privileged Access Management, PAM) są kluczowymi komponentami kompleksowej strategii bezpieczeństwa informatycznego w organizacjach. IAM koncentruje się na zarządzaniu cyfrowymi tożsamościami oraz kontrolowaniu dostępu do zasobów poprzez uwierzytelnianie użytkowników, autoryzację ich działań oraz monitorowanie aktywności. Dzięki IAM, organizacje mogą efektywnie zarządzać uprawnieniami użytkowników, zapewniając, że tylko uprawnione osoby mają dostęp do odpowiednich zasobów na odpowiednim poziomie. PAM natomiast skupia się na zabezpieczaniu, kontrolowaniu i monitorowaniu dostępu do systemów i danych przez użytkowników z uprzywilejowanymi uprawnieniami, takich jak administratorzy sieci czy systemów. PAM wprowadza dodatkowe mechanizmy kontroli, takie jak rotacja haseł, monitorowanie sesji w czasie rzeczywistym oraz szczegółowe audytowanie działań uprzywilejowanych użytkowników. Integracja IAM i PAM zapewnia wielopoziomową ochronę, minimalizując ryzyko nieautoryzowanego dostępu i potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa. Dzięki tym narzędziom organizacje mogą skutecznie chronić swoje zasoby, zapewniać zgodność z regulacjami oraz budować zaufanie wśród klientów i partnerów biznesowych, gwarantując, że dostęp do krytycznych systemów jest ściśle kontrolowany i monitorowany.

Rozwiązanie PAM

Rozwiązanie PAM

Swoją firmę możesz zaopatrzyć w systemy zarządzania dostępem uprzywilejowanym (Privileged Access Management – PAM) czyli możliwość określenia dostępu do funkcji wykraczających poza zakres standardowego użytkownika. Im większe są uprawnienia pracownika tym większe jest ryzyko nadużyć czy cyberataków. PAM pozwala to kontrolować.

PAM zabezpiecza infrastrukturę IT twojej firmy oraz zachowuje poufność wrażliwych i cennych danych oraz zasobów. Technologia PAM zawiera szereg narzędzi m.in. do zarządzania hasłami, sesjami uprzywilejowanymi czy przyznawania dostępu do aplikacji.

Kontrola dostępu uprzywilejowanego do konkretnego serwera, bazy danych lub urządzenia sieciowego jest kluczowym aspektem zapewnienia bezpieczeństwa. Poprzez tę funkcjonalność ograniczasz ryzyko nieautoryzowanego dostępu do informacji, które mogą mieć strategiczne znaczenie dla firmy. Dostęp uprzywilejowany gwarantuje, że osoba nieposiadająca odpowiednich uprawnień nie będzie mogła uzyskać wglądu w wewnętrzne procesy przedsiębiorstwa. W rezultacie uzyskasz pełną kontrolę nad działaniami użytkowników, co pozwoli zminimalizować ryzyko wystąpienia kosztownych nadużyć.

Rozwiązanie NAC

Rozwiązanie NAC

System NACVIEW to kompleksowe rozwiązanie, które łączy funkcjonalności typu NAC z pełną transparentnością w zarządzaniu siecią. Jego głównym celem jest kontrola dostępu użytkowników i urządzeń do sieci, zapewniając jednocześnie ciągły monitoring sieci oraz gromadzenie szczegółowych informacji o urządzeniach i użytkownikach, które pojawiają się w infrastrukturze firmowej i starają się uzyskać dostęp do zasobów.

Dzięki integracji z różnymi technologiami cyberbezpieczeństwa, system NACVIEW umożliwia automatyczną reakcję na pojawiające się zagrożenia, co czyni go niezwykle istotnym narzędziem dla każdej organizacji, która pragnie w pełni zabezpieczyć swoją sieć informatyczną.

Strona Internetowa zgodna z RODO

NACVIEW bazuje na standardzie 802.1X, który definiuje zalecenia dotyczące uwierzytelniania urządzeń w sieci, uznawany obecnie za najskuteczniejszą metodę zapobiegania dostępowi nieupoważnionemu, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa. Lokalizacja urządzeń odbywa się poprzez komunikację z przełącznikami i punktami dostępu. System pozwala na bezpieczne przydzielenie dostępu do sieci zarówno dla użytkowników wewnętrznych, jak i zewnętrznych (gości), a autoryzacja odbywa się za pomocą Captive Portal. Dostępny jest w dwóch konfiguracjach: jako zewnętrzny portal lub Captive Portal systemu NACVIEW, umożliwiający również rejestrację prywatnych urządzeń pracowników.

Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej

NACVIEW gromadzi szczegółowe informacje o urządzeniach końcowych oraz ich powiązaniach w sieci, umożliwiając wykrywanie urządzeń niezgodnych, nieznanych lub źle skonfigurowanych. Klasyfikuje je według różnych kryteriów, takich jak typ, system operacyjny czy producent, a ich wizualizacja odbywa się za pomocą zautomatyzowanej mapy sieci, ułatwiając szybką identyfikację nieprawidłowości.

Funkcje NACVIEW obejmują m.in. monitoring ruchu w sieci, śledzenie statusu przełączników i ich portów, identyfikację urządzeń uzyskujących dostęp, segmentację sieci, egzekwowanie polityk dostępu, automatyczną reakcję na zagrożenia oraz tworzenie raportów zdarzeń. Dodatkowo, system może integrować się z zewnętrznymi urządzeniami, takimi jak Active Directory, antywirusy, firewall czy systemy MDM.

W ramach aplikacji NACVIEW dostępne są:

  • NACVIEW Scout – aplikacja zbierająca informacje o urządzeniach i prezentująca ich stan bezpieczeństwa, umożliwiając systemowi NACVIEW kontrolę zgodności z wymaganiami firmy.
  • NACVIEW Assistant – zautomatyzowany konfigurator sieci dostosowany do systemu operacyjnego urządzenia, umożliwiający samodzielną konfigurację bez interwencji działu IT.
  • NACVIEW Authenticator – aplikacja generująca jednorazowe kody dostępu, zapewniająca dwuskładnikowe uwierzytelnianie i rejestrację zdarzeń autoryzacji

Korzyści wynikające z zastosowania NACVIEW obejmują zwiększone bezpieczeństwo danych, obniżone koszty operacyjne, redukcję czasu zarządzania siecią oraz utrzymanie zaufania partnerów biznesowych, a także spełnienie wymogów prawnych.

Kontakt w sprawie
szczegółów usługi

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wybierz czy zgłaszasz się w imieniu firmy czy jako osoba prywatna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.