Akredytacja POZ

Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna

Akredytacja Podstawowa Opieka Zdrowotna

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych.

Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż placówka cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Przegląd akredytacja POZ

Cel przeglądu akredytacji CMJ

Celem przeglądu jest ocena stopnia wdrożenia przez placówkę podstawowej opieki zdrowotnej standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wyniki oceny pokażą, czy i w jakim stopniu placówka spełnia wymagania standardów akredytacyjnych i gotowy jest do przeglądu akredytacyjnego wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).

Z przeprowadzonego  przeglądu przedakredytacyjnego sporządzany jest szczegółowy raport. Dokument zawiera porównanie stwierdzonej praktyki postępowania i stanu szpitala z wymaganiami standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji POZ.

Doradztwo

Wdrożenie standardów CMJ

Najważniejszym etapem dla placówki podstawowej opieki zdrowotnej ubiegającej się o akredytację jest wdrożenie wymagań standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Wymagania standardów akredytacyjnych Programu Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują kluczowe obszary udzielania świadczeń medycyny rodzinnej na poziomie jednostki: bezpieczeństwa, wszechstronności opieki, zapewnienia ciągłości świadczeń, promocji i edukacji zdrowotnej oraz dokumentacji medycznej, co przysparza wielu trudności w ich interpretacji.

Proponujemy pomoc w przygotowaniu placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) do procesu akredytacji oferując praktyczne i sprawdzone rozwiązania.

W zależności od wielkości i specyfiki placówki przygotowanie do przeglądu akredytacyjnego trwa 4 – 8 miesięcy.

Kontakt w sprawie
szczegółów usługi

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wybierz czy zgłaszasz się w imieniu firmy czy jako osoba prywatna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.