Blog

Dział IT

Każdego roku powstają setki nowych narzędzi służących do przełamywania zabezpieczeń, podsłuchu czy rekonesansu w różnych...

Dział IT

Niezależnie od branży czy liczby wykonywanych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa, zarówno małe jak i...

Maciej Malczewski

Właśnie tyle wynosi bowiem najwyższa kara w Polsce nałożona w styczniu 2022 roku przez Prezesa...

Olga Pietruszka

Coraz większy rynek placówek ochrony zdrowia oraz duża konkurencja wymusiła na placówkach poszukiwania możliwości poprawy...

Maciej Malczewski

O rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., szerzej znanym...

Maciej Malczewski

Wejście w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) wymusiło na przedsiębiorcach zweryfikowanie...

Dział IT

Jednostki samorządu terytorialnego zostały zobligowane używać systemów teleinformatycznych spełniających minimalne wymagania na mocy ustawy o...

Dział IT

Zgodnie z ustawą o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, samorządy są zobowiązane używać systemów...

Adam Warawko

Wprowadzenie RODO, będące próbą ujednolicenia i zharmonizowania europejskich przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, było niewątpliwie...