Ochrona przed wyciekami danych

Safetica

Dzięki stosowaniu systemu zapobiegania utracie danych twoja firma może zyskać wiele korzyści. System DLP służy do ochrony danych różnego rodzaju przed wyciekiem.

Zadaniem systemu DLP jest identyfikowanie krytycznych dokumentów czy monitorowanie użytkowników mających do nich dostęp. DLP wykrywa próbę kradzieży danych, a następnie blokuje użytkownika na którego sesji odbyła się próba wycieku danych na przykład poprzez skopiowanie danych na pendrive.

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych

Proponujemy Państwu ubezpieczenie od szkód powstałych w wyniku ataków hakerskich oraz bezpieczeństwo finansowe w przypadku naruszenia danych osobowych.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

  • Ubezpieczenie na wypadek szkód wynikających z naruszenia bezpieczeństwa sieci
  • Ubezpieczenie konsekwencji wycieku danych wrażliwych
  • Pokrycie kosztów poniesionych w związku z obsługą incydentu cybernetycznego
  • Pokrycie utraconego zysku w związku z unieruchomieniem przedsiębiorstwa w wyniku incydentu cybernetycznego
  • Pokrycie kosztów wymuszenia, odtworzenia danych, ochrony prawnej, naprawy wizerunku, ekspertyz i działań śledczych
  • Pokrycie kosztów zadośćuczynienia i odszkodowania wynikających z zobowiązań

Kontakt w sprawie
szczegółów usługi

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wybierz czy zgłaszasz się w imieniu firmy czy jako osoba prywatna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.