NORMA ISO 9001:2015 – System zarządzania jakością w placówkach medycznych

Coraz większy rynek placówek ochrony zdrowia oraz duża konkurencja wymusiła na placówkach poszukiwania możliwości poprawy funkcjonowania organizacji, która miałaby na celu pozyskanie nowych pacjentów. Decyzja o przyjęciu systemu zarządzania jakością jest strategiczną decyzją placówki, może mieć ona pozytywny wpływ na poprawę efektów działania organizacji. System zarządzania jakością w placówkach medycznych powinien być ukierunkowany na spełnienie wymagań pacjenta oraz badaniem jego potrzeb. Działanie placówki powinno opierać się wyznaczeniu procesów zachodzących w instytucjach oraz deklaracji liderów tych procesów.

Procesy powinny być ciągle monitorowane oraz udoskonalane – ważne jest zastosowanie tu Cyklu Deminga (PDCA- PLAN-DO-CHECK-ACT). Cykl ten jest podstawą dla funkcjonowania SZJ publikowanych przez ISO.

System zarządzania jakością ma swoje 7 zasad zarządzania jakością:

• orientacja na klienta,

• przywództwo,

• zaangażowanie ludzi,

• podejście procesowe,

• doskonalenie

• podejmowanie decyzji na podstawie faktów,

• zarządzanie relacjami.

      Najczęstrzymi motywami budowania i utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2015 w placówkach medycznych jest chęć:

• zdobycia mocnej pozycji na rynku,

• konkurencyjność w stosunku do innych placówek,

• wzrost wiarygodności placówki,

• pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych,

• Podniesienie jakości usług medycznych,

• Pozyskiwanie nowych pacjentów.

Po wprowadzeniu i utrzymaniu SZJ, placówki medyczne często mogą pochwalić się korzyściami, m.in.:

• lepszą organizacją pracy,

• standaryzacją i formalizacją metod pracy,

• sprawniejszą komunikacją,

• jednoznacznym określeniem zakresów praw i obowiązków

• korzyściami marketingowymi.

Międzynarodowa norma ISO 9001 jest bardzo popularnym standardem, z którym zgodność jest potwierdzona certyfikatem firm zewnętrznych.

Autor

Powiedz o tym światu

Facebook
LinkedIn

Najnowsze wpisy