Bezpieczeństwo sieci OT a IT

W dzisiejszych czasach coraz więcej przedsiębiorstw, w tym także te z branży przemysłowej, korzysta z nowoczesnych technologii informatycznych, które umożliwiają kontrolowanie i zarządzanie procesami produkcyjnymi w sposób bardziej efektywny i wydajny. W tym celu wykorzystywane są różnego rodzaju systemy informatyczne, zarówno w sieciach OT (Operational Technology) jak i IT (Information Technology). Niemniej jednak, systemy te różnią się między sobą, również w zakresie cyberbezpieczeństwa. W niniejszym artykule omówimy te różnice oraz wskazówki, jak zapewnić bezpieczeństwo w obu typach sieci.

Sieci OT są wykorzystywane głównie w branży przemysłowej i składają się z systemów i urządzeń, które kontrolują i nadzorują procesy produkcyjne. Urządzenia te, takie jak sterowniki przemysłowe, czujniki i urządzenia pomiarowe, są zazwyczaj bezpośrednio połączone z fizycznymi urządzeniami na linii produkcyjnej. W sieci OT, bezpieczeństwo jest kluczowym elementem, ponieważ ataki na te systemy mogą prowadzić do poważnych skutków, takich jak zniszczenie sprzętu, przerwy w produkcji lub nawet zagrożenie życia i zdrowia pracowników.

Z drugiej strony, sieci IT są wykorzystywane głównie do przetwarzania danych i przechowywania informacji. Urządzenia te, takie jak komputery, serwery, drukarki i inne urządzenia biurowe, są zazwyczaj połączone z siecią internetową lub inną siecią wewnętrzną przedsiębiorstwa. W sieci IT, bezpieczeństwo jest również kluczowe, ponieważ ataki na te systemy mogą prowadzić do wycieku informacji, utraty danych lub zagrożenia bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa.

W sieciach OT, bezpieczeństwo jest zazwyczaj oparte na fizycznych środkach ochrony, takich jak klucze do fizycznych zamków lub systemy dostępu oparte na biometryce. W sieciach IT, bezpieczeństwo jest zazwyczaj oparte na szyfrowaniu danych, zabezpieczeniach haseł i protokołach autoryzacji. Ponadto, w sieciach OT stosowane są zazwyczaj specjalistyczne protokoły komunikacyjne, takie jak Modbus lub Profibus, które zapewniają niski czas odpowiedzi i umożliwiają komunikację w czasie rzeczywistym. W sieciach IT zazwyczaj stosowane są standardowe protokoły sieciowe, takie jak TCP/IP lub HTTP.

Istnieją również różnice w zakresie zagrożeń związanych z cyberbezpieczeństwem w obu typach sieci. W sieciach OT, zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem zazwyczaj wynikają z zewnętrznych ataków, takich jak ataki DDoS, ataki hakerskie, czy ransomware. Ataki te są szczególnie niebezpieczne, ponieważ mogą prowadzić do przerw w produkcji i zniszczenia sprzętu. W sieciach IT, zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem zazwyczaj wynikają z wewnętrznych problemów, takich jak niewłaściwe zarządzanie hasłami, brak aktualizacji oprogramowania, czy niewłaściwe konfiguracje.

Dlatego też, zapewnienie bezpieczeństwa w sieciach OT wymaga zazwyczaj bardziej specjalistycznych rozwiązań, takich jak specjalistyczne oprogramowanie antywirusowe, systemy detekcji i odporności na ataki, czy systemy zapobiegania wyciekom. Dodatkowo, ważne jest, aby pracownicy, którzy korzystają z systemów OT, byli dobrze przeszkoleni w zakresie cyberbezpieczeństwa i świadomi zagrożeń związanych z korzystaniem z tych systemów.

W przypadku sieci IT, ważne jest, aby stosowane były dobre praktyki cyberbezpieczeństwa, takie jak regularne aktualizacje oprogramowania, stosowanie silnych haseł, konfiguracja zabezpieczeń sieciowych oraz regularne szkolenia dla pracowników. W sieciach IT, zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem można zazwyczaj zidentyfikować i usunąć szybko, dzięki temu, że dane przechowywane są w chmurze lub na serwerach, które są łatwiejsze w zarządzaniu i monitorowaniu.

Podsumowując, cyberbezpieczeństwo w sieciach OT i IT różni się przede wszystkim w zakresie zagrożeń, a także w stosowanych metodach ochrony. Bezpieczeństwo w sieciach OT opiera się na fizycznych środkach ochrony, takich jak systemy dostępu oparte na biometryce, natomiast w sieciach IT opiera się na szyfrowaniu danych i zabezpieczeniach haseł. Ważne jest, aby przedsiębiorstwa, korzystające z obu typów sieci, były świadome różnic w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz stosowały odpowiednie rozwiązania, które pozwolą na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa danych i procesów produkcyjnych.

Autor

Powiedz o tym światu

Facebook
LinkedIn

Najnowsze wpisy