Korzyści z akredytacji w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawowym celem procesu akredytacyjnego jest umożliwienie poprawy jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych. Korzyści odnoszą zarówno pacjenci jak i personel placówki medycznej.

Akredytacja polega na dobrowolnym poddaniu się niezależnej, zewnętrznej ocenie działalności placówki medycznej w oparciu o określony zestaw kryteriów. Efektem procesu akredytacyjnego jest otrzymanie stosownego certyfikatu.

Proces akredytacji w założeniu ma prowadzić do standaryzacji sposobu wykonywania świadczeń medycznych. Wprowadzone standardy dotyczą zarówno opieki medycznej i tworzenia bliskich relacji z pacjentem, jak i organizacji pracy placówki, w tym właściwego obiegu dokumentacji oraz właściwego przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi działami.

Wymagania akredytacyjne standaryzują wsparcie, jakiego przedsiębiorstwo udziela własnemu personelowi, w szczególności w zakresie edukacji, szkoleń oraz innych form podnoszenia kwalifikacji. Dzięki temu w akredytowanych placówkach medycznych rzadziej dochodzi do błędów popełnianych zarówno w trakcie prowadzenia procesu diagnostyki i leczenia, jak i przy prowadzeniu dokumentacji medycznej oraz realizacji innych procesów natury administracyjnej i biznesowej. Akredytacja wymaga również wprowadzenia procedur dotyczących poznania oczekiwań pracowników czy stymulacji pracy zespołowej w zakresie osiągania celów.

Jednym z wymagań, jakie muszę spełnić akredytowane placówki jest opisanie i zrozumienie procesów organizacyjnych, które mają wpływ na opiekę nad pacjentem oraz strategię biznesową. Sformułowanie i dopracowanie misji firmy oraz jej strategii ma wpływ na zwiększenie konkurencyjności na współczesnym rynku medycznym. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy nie tylko rosną koszty leczenia, ale również wymagania pacjentów i płatników. Dzięki lepszemu zrozumieniu procesów organizacyjnych oraz sformalizowanemu monitorowaniu realizacji celów, możliwe jest uporządkowanie poszczególnych obszarów działalności placówki, redukcja zbędnych kosztów a także poprawa efektywności pracy poszczególnych działów lub pojedynczych pracowników.

Akredytacja zwiększa również zaufanie kontrahentów do placówki, przy czym chodzi zarówno o pacjentów, jak i administrację państwową i Narodowy Fundusz Zdrowia. Realizacja procesu akredytacji wymaga współpracy doświadczonej firmy konsultacyjnej. Koszty takich usług są niewielkie w porównaniu z korzyściami, jakie placówka medyczna może uzyskać dzięki wszechstronnej poprawie jakości usług oraz lepszym relacjom z pacjentami i kontrahentami.

Autor

Agata Sierpień

Agata Sierpień

Office Manager
Pozostałe posty autora

Powiedz o tym światu

Facebook
LinkedIn

Najnowsze wpisy