arrow-rightemailfacebook-circlefacebookinstagramlinkedin-circlelinkedinsearchtelephonetwitter

Podejrzewasz, że w Twojej organizacji doszło do incydentu bezpieczeństwa? Nie wiesz jak przeprowadzić postępowanie wyjaśniające? Chcesz zweryfikować czy doszło do naruszenia ochrony danych osobowych? A może wiesz, że doszło do naruszenia, ale nie wiesz jak je zakwalifikować?

Zgłoś się do nas ze swoim problemem, a nasi specjaliści pomogą zweryfikować incydent!

Kontakt

Dlaczego musisz zweryfikować incydent?

W zależności od charakteru incydentu stosuje się różne ścieżki postępowania, ponieważ jeśli dojdzie do naruszenia ochrony danych osobowych lub jego zatajenia organ nadzorczy może nałożyć bardzo wysokie kary administracyjne.

 • Należy dokonać gruntownego sprawdzenia, na czym incydent polegał i kto jest za niego odpowiedzialny, a także ustalić, czy w ramach incydentu doszło do naruszenia ochrony danych osobowych w tym praw i wolności podmiotów danych.
 • Należy przeprowadzić analizę, która wykaże w jaki sposób incydent wpłynął na różne obszary w organizacji.

Co należy zrobić?

 • Zachowaj wewnętrzny spokój.

 • Uzupełnij formularz kontaktowy. Dokładnie opisz sytuację.

 • Specjaliści Aegis Security skontaktują się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych aby móc zweryfikować sytuację.

Skontaktuj się z nami
i powiedz, w czym możemy
Ci pomóc.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aegis Security Sp. z o.o. oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest: Aegis Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa). 
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Adam Warawko - pod adresem e-mail: iod@aegissecurity.pl 
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności. 
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych. 
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi. 
 6. Posiadam prawo do: 
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO, 
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego. 
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Pełna informacja »