arrow-rightemailfacebook-circlefacebookinstagramlinkedin-circlelinkedinsearchtelephonetwitter

Wdrożenie ISO

Uzyskaj przewagę konkurencyjną poprzez jakość!
Przyjęcie i wdrożenie systemu zarządzania jakością to strategiczna decyzja, która umożliwia organizacjom ciągłe doskonalenie ogólnych efektów działania oraz skoncentrowanie się na zapewnianiu klientom produktów i usług o spójnej jakości.

Certyfikacja ISO:
Zwiększy jakość dostarczanych produktów i usług
Poprawi funkcjonalność procesów w strukturze organizacyjnej
Zwiększy wydajność procedur technologicznych wytwarzania produktów

Pakiety

 • PN-EN ISO 9001:2009

  • dodatkowe punkty rankingujące podczas kontraktowania usług z NFZ,
  • punkty rankingujące w programie JOWISZ,
  • punkty rankingujące w programie POZ+,
  • zachowanie ciągłości działania, podniesienie wartości przedsiębiorstwa.
 • PN-EN ISO 27001:2017

  System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

  • spełnienie wymagań prawnych EU
  • dodatkowe punkty rankingujące podczas kontraktowania usług z NFZ,
  • spełnienie wymagań Ustawy o Cyberbezpieczeństwie z dnia 13.09 2018 roku
  • zgodność z wymaganiami dyrektywy RODO
  • zachowanie ciągłości działania, podniesienie wartości przedsiębiorstw
  • pełne zabezpieczenie przed mandatami karnymi PUODO, NIK, PIP
  • podstawa do wewnętrznej gradacji potencjalnych roszczeń od pacjentów – zasada rozliczności
 • ISO 37001-2016

  System Antykorupcyjny

  • spełnienie wymagań prawnych np. dla podmiotów/placówek skarbu państwa
  • transparentność prowadzenia działalności
  • zdefiniowanie i stały nadzór nad ryzykami korupcyjnymi placówki
  • standaryzacja relacji z pacjentami oraz kontrahentami
  • transparentność w kontaktach z Organami Założycielskimi dla podmiotów leczniczych
 • ISO 15224:2010

  System Zarządzania Jakością w Ochronie Zdrowia

  • najwyższy europejski standard zarządzania w medycynie
  • wysoka punktacja w programie JOWISZ , równoważna z posiadaniem Akredytacji CMJ
  • dodatkowe punkty w dedykowanych dla medycyny projektach finansowych
  • podniesienie wartości podmiotu leczniczego na rynku europejskim
  • wymóg jakościowy w relacjach z partnerami z krajów UE
 • PN-EN ISO 14001:2015

  System Zarządzania Środowiskiem

  • dodatkowe punkty rankingujące podczas kontraktowania usług z NFZ
  • spełnienie wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska
  • podniesienie jakości posiadanego nadzoru nad obszarem epidemiologii w placówce
  • podniesienie wartości przedsiębiorstwa
 • PN-N 18001, OHSAS, ISO 45001

  System Zarządzania Bezpieczeństwem

  • dodatkowe punkty rankingujące podczas kontraktowania usług z NFZ
  • spełnienie wymagań prawnych z zakresu BHP
  • podniesienie jakości działania wewnętrznej służby BHP
  • podniesienie wartości przedsiębiorstwa

SZYBKA WYCENA

Kontakt