arrow-rightemailfacebook-circlefacebookinstagramlinkedin-circlelinkedinsearchtelephonetwitter

Szkolenia

Szkolenia pracowników to klucz do sukcesu firmy.

Oferujemy profesjonalne szkolenie dla pracowników zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw. W naszej ofercie znajdą Państwo szkolenia dostosowane do różnego stopnia wiedzy na temat ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego oraz cyberbezpieczeństwa. Prowadzimy szkolenia stacjonarne w dowolnej lokalizacji (u klienta, w naszym biurze czy innych lokalizacjach wybranych przez klienta). Oferujemy szkolenia online w formie webinarów czy wideokonferencji.

Dlaczego warto?

 • Wykazanie rozliczalności
 • Dopasowane szkolenia do organizacji
 • Podniesienie kultury bezpieczeństwa organizacji
 • Omówienie studium wybranych przypadków zdarzeń, które miały miejsce w historii naszych klientów
 • SZKOLENIA RODO

  • RODO – szkolenie podstawowe
  • RODO w IT
  • RODO w e-commerce
  • RODO w branży finansowej
  • RODO w branży medycznej
  • RODO w administracji

  Kontakt

 • SZKOLENIA IT

  • Cyberbezpieczeństwo dla pracowników
  • Cyberbezpieczeństwo dla kadry zarządzającej
  • Cyberbezpieczeństwo w branży finansowej
  • Cyberbezpieczeństwo w branży medycznej
  • Cyberbezpieczeństwo w  administracji

  Kontakt

Korzyści ze szkoleń

 • Praktyczna wiedza i umiejętność

 • Materiały szkoleniowe

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Skontaktuj się z nami w sprawie szkoleń

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aegis Security Sp. z o.o. oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest: Aegis Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa). 
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Adam Warawko - pod adresem e-mail: iod@aegissecurity.pl 
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności. 
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych. 
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi. 
 6. Posiadam prawo do: 
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO, 
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego. 
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Pełna informacja »