arrow-rightemailfacebook-circlefacebookinstagramlinkedin-circlelinkedinsearchtelephonetwitter

RODO

W ramach naszego wsparcia zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, realizowaną przez zespół doświadczonych specjalistów posiadających wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa organizacji. Dodatkowo jako uzupełnienie prac związanych z ochroną danych osobowych zapewniamy możliwość konsultacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa IT, ciągłości działania oraz bezpieczeństwa fizycznego.

 • Przyjmujemy obowiązki IOD w Twojej firmie
 • Monitorujemy, informujemy, szkolimy, a także przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych
 • Zapewniamy stałą dostępność, dostarczamy rozwiązania zgodne z prawem i dostosowane do działalności biznesowych firm
 • Sprawdzamy prawidłowość przetwarzania danych osobowych
 • Efektem audytu jest pisemny raport, opisujący stan faktyczny, wskazujący ewentualne niedociągnięcia oraz rekomendujący sugerowane działania. Dzięki audytowi można stworzyć plan dostosowania organizacji firmy do wymogów przepisów prawa ochrony danych osobowych
 • Przeprowadzamy wstępny audyt procesów przetwarzania danych zachodzących w firmie
 • Przygotowujemy dokumentację ochrony danych osobowych, dostosowaną do specyfiki Twojej firmy
 • Wdrażamy stworzoną dokumentację
 • Przygotujemy szkolenie idealnie dopasowane do Twoich oczekiwań i potrzeb Twojej organizacji
 • Oferujemy kompleksową usługę doradztwa w zakresie ochrony danych osobowych
 • Oceniamy ryzyko przetwarzania danych osobowych, wspieramy w przypadku wystąpienia incydentów, odpowiadamy na bieżące pytania klientów w kwestiach ochrony danych osobowych
 • Przygotowujemy dokumenty wymagane przez RODO dostosowane do specyfiki Twojej firmy

Skontaktuj się z nami w sprawie ochrony danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z udzieleniem zgody/zgód o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aegis Security Sp. z o.o. oraz przyjmuję do wiadomości, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest: Aegis Security Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 19b, 02-677 Warszawa). 
 2. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – Adam Warawko - pod adresem e-mail: iod@aegissecurity.pl 
 3. Cele przetwarzania moich danych osobowych tożsame są z celami wskazanymi w Polityce prywatności. 
 4. Odbiorcami Moich danych osobowych są organy uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Moich danych osobowych. 
 5. Moje dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji usługi. 
 6. Posiadam prawo do: 
  • dostępu do Moich danych – Art. 15 RODO,
  • sprostowania Moich danych – Art. 16 RODO, 
  • bycia zapomnianym (wniesienia o usunięcie Moich danych) – Art. 17 RODO,
  • ograniczenia przetwarzania Moich danych – Art. 18 RODO,
  • przeniesienia Moich danych – Art. 20 RODO,
  • wniesienia sprzeciwu oraz do niepodleganiu decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu – Art. 21 RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Art. 77 RODO.
 7. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz państw spoza Europejskiego obszaru gospodarczego. 
 8. Podaję dane osobowe dobrowolnie, lecz są one niezbędne do realizacji usług, w tym celów ich przetwarzania.
Pełna informacja »