arrow-rightemailfacebook-circlefacebookinstagramlinkedin-circlelinkedinsearchtelephonetwitter

IOD

Inspektor ochrony danych (IOD) to ekspert wspomagający i nadzorujący organizację w utrzymaniu zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

W ramach naszego wsparcia zapewniamy kompleksową obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, realizowaną przez zespół doświadczonych specjalistów posiadających wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa organizacji. Dodatkowo jako uzupełnienie prac związanych z ochroną danych osobowych zapewniamy możliwość konsultacji w zakresie bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa IT, ciągłości działania oraz bezpieczeństwa fizycznego.

Pakiety

 • Pakiet podstawowy

  od 200

  • Wstępny audyt, pomoc przy powołaniu Inspektora Ochrony Danych;
  • Wsparcie zgłoszonego ze strony Klienta IOD w prawidłowej realizacji jego zadań,
  • Pomoc przy aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych,
  • Przeprowadzenie audytu powdrożeniowego
  • Szkolenie przeprowadzone dla pracowników Klienta,
  • Doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych (20 roboczogodzin konsultacji),
  • Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z RODO i innymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla Klienta (1 audyt rocznie).

  Kontakt

 • Pakiet rozszerzony

  od 500

  • Wstępny audyt, powołanie Inspektora Ochrony Danych,
  • Wsparcie przy aktualizacji dokumentacji ochrony danych osobowych (współtworzenie dokumentacji)
  • Przeprowadzenie audytu powdrożeniowego,
  • Nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych w organizacji (pakiet ten nie obejmuje prowadzenia rejestrów, dokumentacji),
  • Szkolenia przeprowadzone dla pracowników Klienta (2 na rok),
  • Doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych (30 roboczogodzin konsultacji z zespołem Aegis Security)
  • Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie raportu dla Klienta (1 audyt rocznie), Pomoc w kontaktach z organem nadzoru.

  * Pakiet pełny obejmuje współpracę zdalną lub w organizacji w zależności od ustaleń umownych

  Kontakt

 • Pakiet pełny

  od 1000

  • Powołanie Inspektora Ochrony Danych spośród zespołu Aegis Security,
  • Przygotowanie wewspółpracy z organizacją i pracownikami organizacji dokumentacji ochrony danych osobowych,
  • Przeprowadzenie audytu powdrożeniowego,
  • Kwartalne szkolenia przeprowadzone dla pracowników Klienta,
  • Prowadzenie dokumentacji, rejestrów, wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych
  • Opiniowanie umów i procedur pod kątem ochrony danych osobowych,
  • Wsparcie w przypadku wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych,
  • Udział w projektowaniu procesów przetwarzania danych osobowych,
  • Przygotowywanie propozycji odpowiedzi na żądania podmiotów danych,
  • Dyżur raz w miesiącu w organizacji Klienta,
  • Wsparcie przy audytach zewnętrznych,
  • Bieżące monitorowanie wszelkich procesów związanych z ochroną danych,
  • Audyt dostawców na zgodność z RODO,
  • Doradztwo w zakresie przetwarzania danych osobowych (40 roboczogodzin konsultacji z zespołem Aegis Security),
  • Sprawdzenie zgodności przetwarzania danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie raportu dla Klienta (1 audyt rocznie), Pomoc w kontaktach z organem nadzoru.

  * Pakiet pełny obejmuje współpracę zdalną lub w organizacji w zależności od ustaleń umownych

  Kontakt

Co zyskujesz?

Korzystając z usługi Outsourcingu Ochrony Inspektora Danych zyskasz:

 • Wsparcie specjalisty, który posiada bogatą i aktualną wiedzę oraz doświadczenie w stosowaniu przepisów ochrony danych osobowych.
 • Stały nadzór nad zgodnością z wymogami oraz bezpieczeństwem danych.
 • Efektywne i szybkie reagowanie na bieżące potrzeby Klienta.
 • Obniżenie kosztów w porównaniu z zatrudnieniem wykwalifikowanej osoby na etacie.