arrow-rightemailfacebook-circlefacebookinstagramlinkedin-circlelinkedinsearchtelephonetwitter

Akredytacje POZ

Aegis Security zajmuje się przygotowaniem dokumentacji oraz pomocą przy wdrożeniu akredytacji P.O.Z. w Państwa placówce.

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może wystąpić do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem ośrodka akredytacyjnego, z wnioskiem o udzielenie akredytacji.

Akredytacji udziela Minister Zdrowia, na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, w formie certyfikatu akredytacyjnego, po przeprowadzeniu procedury oceniającej spełnianie standardów akredytacyjnych.

Certyfikat akredytacyjny wydawany jest na okres trzech lat i stanowi dowód, iż placówka cechuje się wysokim poziomem funkcjonowania oraz dobrą jakością udzielanych świadczeń.

Zarządzeniem nr 177/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o dzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej NFZ przewiduje wzrost stawki kapitacyjnej dla podmiotów POZ posiadających certyfikat akredytacyjny.

 • Lekarz POZ

  1,56 zł

  za deklarację

 • Pielęgniarka POZ

  0,36 zł

  za deklarację

 • Położna POZ

  1,56 zł

  za deklarację

 • 1.

  AUDYT WSTĘPNY

  Usługa obejmuje analizę i wstępną ocenę działalności podmiotu leczniczego w porównaniu z wymaganiami standardów akredytacyjnych wraz z opracowaniem raportu i przygotowaniem planu poprawy.

 • 2.

  WDROŻENIE STANDARDÓW AKREDYTACYJNYCH

  Na tym etapie przygotowywana jest kompleksowa i spersonalizowana dokumentacja wewnętrzna, pracownicza oraz zewnętrzna.

 • 3.

  PRZEGLĄD SPRAWDZAJĄCY GOTOWOŚĆ PLACÓWKI DO WIZYTACJI AKREDYTACYJNEJ

  Przegląd ma na celu sprawdzenie funkcjonowania wdrożonych standardów akredytacyjnych oraz gotowości placówki poddania się ocenie wizytatorów CMJ.