Szkolenie Prawa Pacjenta

Najbliższy termin

do ustalenia

Forma szkolenia

on-line

Ilość miejsc

nieograniczona

Koszt szkolenia

120,00 zł/os.

Szkolenie „Prawa Pacjenta” ma na celu przygotowanie osób udzielających świadczeń zdrowotnych na wyzwania związane z przestrzeganiem praw pacjenta. Prawa pacjenta są fundamentem dla skutecznego funkcjonowania ochrony zdrowia. Ich przestrzeganie jest podstawą polityki zarządzania jakością każdej placówki medycznej. Brak respektowania praw pacjenta może narażać placówkę na problematyczne postępowanie skargowe i dotkliwe sankcje pokontrolne. Biorąc udział w szkoleniu „Prawa Pacjenta” zdobędziesz praktyczną i aktualną wiedzę o prawach pacjenta, sposobach ich przestrzegania oraz metodach zapobiegania ich naruszeniom.

Tematy, które omówimy podczas szkolenia:

 • Normatywne podstawy praw pacjenta
 • Omówienie ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i RPP
 • Obowiązek przestrzegania praw pacjentów
 • Prawo do informacji o prawach pacjenta
 • Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do informacji o stanie zdrowia
 • Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych
 • Prawo do tajemnicy informacji
 • Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy
 • Zgoda na udzielanie świadczeń zdrowotnych
 • Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta
 • Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej
 • Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 • Pozostałe prawa

Szkolenie dedykujemy:

Wszystkim pracownikom placówek medycznych

Zapisz się na to szkolenie!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.