RODO dla placówek edukacyjnych i wychowawczych

Najbliższy termin

do ustalenia

Forma szkolenia

on-line i u klienta

Ilość miejsc

ustalana indywidualnie

Koszt szkolenia

ustalany indywidualnie

Powszechnie wiadomo, iż nie tylko administracja publiczna i samorządowa albo publiczna i niepubliczna opieka medyczna przetwarzają dane osobowe. Na szeroką skalę przetwarzaniem danych osobowych zajmują się również placówki edukacyjne i wychowawcze. Co więcej, niejednokrotnie w ramach ich działalności przetwarzane są dane szczególnej kategorii.

Niestety, coraz częstszym procederem pojawiającym się w szkołach, jest nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych uczniów bądź ich rodziców albo gromadzenie danych w nadmiarze. Zdarza się, iż zaniedbania tego typu prowadzą od niegroźnego w skutki nielegalnego wykorzystania przejętych danych do spersonalizowanych ataków w cyberprzestrzeni. Aby chronić dane Państwa Uczniów, Wychowanków oraz ich Rodziców zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu RODO dla palcówek edukacyjnych i wychowawczych.

Tematy, które omówimy podczas szkolenia:

  • obowiązki dyrektora placówki w zakresie ochrony danych osobowych;
  • obowiązki palcówki w zakresie ochrony danych osobowych;
  • legalność przetwarzania danych osobowych;
  • bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych;
  • przetwarzanie danych przez organ prowadzący szkołę;
  • realizacja obowiązków informacyjnych przez placówkę;
  • przetwarzanie danych uczniów;
  • E-dziennik a przetwarzanie danych osobowych.

Szkolenie dedykujemy:

  • Dyrekcji i pracownikom placówek edukacyjnych i oświatowych.

Zapisz się na to szkolenie!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.