RODO dla jednostek samorządu terytorialnego

Najbliższy termin

do ustalenia

Forma szkolenia

on-line i u klienta

Ilość miejsc

ustalana indywidualnie

Koszt szkolenia

ustalany indywidualnie

Pomimo, iż w wielu przypadkach jednostki samorządu terytorialnego posiadają swoich Prawników oraz Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, cykliczne szkolenia z zakresu stosowania przepisów RODO są dla nich niezbędne.

Dzięki szkoleniu z RODO dla jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy administracji samorządowej będą mieli okazję zweryfikować nabytą już wiedzę, poszerzyć ją o studium najnowszych przypadków oraz wymienić się swoimi doświadczeniami. To wszystko dzięki szkoleniowcom, którzy prowadząc działalność edukacyjną, pełnią również funkcję IOD w różnego rodzaju organizacjach należących do sektora publicznego oraz prywatnego.

Tematy, które omówimy podczas szkolenia:

  • pseudonimizacja i anonimizacja danych osobowych;
  • administratorzy i podmioty przetwarzające w sektorze publicznym;
  • podstawy przetwarzania danych osobowych przez podmioty publiczne;
  • cele przetwarzania danych osobowych w sektorze publicznym;
  • czas przetwarzania danych osobowych przez podmioty publiczne;
  • prawa osób, których dane dotyczą;
  • naruszenia danych w sektorze publicznym;
  • kontrola przestrzegania przepisów RODO;
  • ochrona danych osobowych w pomocy społecznej.
RODO dla jednostek samorządu terytorialnego

Szkolenie dedykujemy:

  • Kierownictwu i wszystkim pozostałym pracownikom Urzędów Gmin, Urzędów Miast i Starostw Powiatowych

Zapisz się na to szkolenie!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.