Podstawy ochrony danych osobowych – RODO

Najbliższy termin

do ustalenia

Forma szkolenia

on-line i u klienta

Ilość miejsc

ustalana indywidualnie

Koszt szkolenia

ustalany indywidualnie

O RODO nigdy za dużo…

Jeżeli zbierasz, utrwalasz, przechowujesz, opracowujesz, zmieniasz, udostępniasz lub usuwasz dane osobowe tzn., że je przetwarzasz. Jeżeli przetwarzasz dane osobowe tzn., że musisz być specjalistą jeżeli chodzi o Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Przekonaj się, czy rzeczywiście tak jest. Wraz ze swoimi Pracownikami, weź udział w szkoleniu, które proponujemy. Wydaje się, że wiecie już sporo. Repetitio est mater studiorum. Powtarzanie jest matką studiowania. Powtórz zdobytą wiedzę, uzupełnij braki, poznaj studium bieżących przypadków.

Tematy, które omówimy podczas szkolenia:

  • na czym polega ochrona danych osobowych (po co i jak je chronić);
  • na jakich zasadach opiera się ochrona danych osobowych;
  • czym są dane osobowe (zwykłe i szczególnej kategorii);
  • czym jest przetwarzanie danych osobowych;
  • kim są i jakie funkcje pełnią: Administrator Danych Osobowych i Podmiot Przetwarzający;
  • czym jest naruszenie ochrony danych osobowych;
  • jak postępować w przypadku wystąpienia naruszenia ochrony danych.

Szkolenie dedykujemy:

  • wersja podstawowa szkolenia – dedykowana jest dla podmiotów, które rozpoczynają swoje funkcjonowanie w przetwarzaniu danych osobowych;
  • wersja rozszerzona szkolenia – przeznaczona jest dla podmiotów, które odbyły już szkolenia z podstaw RODO, ale pragnął poszerzyć swoją wiedzę oraz omówić bieżące przypadki z naszym prawnikiem lub specjalistą ds. ochrony danych osobowych.

Zapisz się na to szkolenie!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.