Budowanie systemów cyberbezpieczeństwa w ochronie zdrowia

Najbliższy termin

do ustalenia

Forma szkolenia

on-line i stacjonarne

Ilość miejsc

5

Koszt szkolenia

500 zł brutto

Koordynatorem działań oraz nadrzędnym projektantem w tworzeniu architektury systemu cyberbezpieczeństwa jest zarząd oraz kadra kierownicza placówki medycznej. To właśnie zarząd wraz z kadrą kierowniczą odpowiadają za: przygotowanie, wdrożenie, eksploatację i systematyczną aktualizację systemu zapewniającego bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni.

Podmioty ochrony zdrowia są zobligowane do wypełniania obowiązków w zakresie cyberbezpieczeństwa wynikające z dwóch podstawowych aktów prawnych:
  • Rozporządzenia KRI oraz Ustawy KSC.

Ponadto, zgodnie z wyżej wspomnianym rozporządzeniem, każdy podmiot realizujący zadania publiczne musi dostosować swój system teleinformatyczny do wymagań zawartych w normie ISO/IEC 27001. Pierwszym krokiem do osiągnięcia wyznaczonego celu jest wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz raz do roku przeprowadzanie audytu potwierdzającego zgodność jednostki z wymaganiami KRI.

Nie wiesz od czego rozpocząć budowanie systemu cyberbezpieczeństwa? Obawiasz się, że placówka, którą prowadzisz nie spełnia jeszcze wszystkich wymogów prawa? Mając świadomość coraz częstszych cyberataków na placówki medyczne, pragniesz zapewnić bezpieczeństwo swojej organizacji? Jeżeli udzieliliście Państwo przynajmniej jednej twierdzącej odpowiedzi, to znak, że powinniście wziąć udział w szkoleniu, które dla Państwa zorganizujemy.

Tematy, które omówimy podczas szkolenia:

  • poznacie podstawowe kroki do wdrożenia norm prawnych (KRI; KSC – OUK);
  • dowiecie się, co powinna zawierać dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji;
  • zrozumiecie zasady postępowania w przypadku stwierdzenia ataku w cyberprzestrzeni;
  • zapoznacie się z rekomendacjami dotyczącymi architektury cyberbezpieczeństwa;
  • wraz z naszym szkoleniowcem, przeanalizujecie: podstawowe składniki architektury docelowej oraz składniki dodatkowego systemu bezpieczeństwa.

Szkolenie dedykujemy:

  • zarządom oraz kadrze kierowniczej publicznych oraz niepublicznych placówek medycznych.

Zapisz się na to szkolenie!

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.