Skanowanie podatności

Skanowanie podatności to istotny element zarządzania bezpieczeństwem IT, który polega na automatycznej identyfikacji słabych punktów w systemach, aplikacjach i sieciach organizacji. Proces ten wykorzystuje specjalistyczne narzędzia do przeszukiwania zasobów pod kątem znanych luk w zabezpieczeniach, takich jak nieaktualne oprogramowanie, błędy konfiguracyjne, czy brakujące łatki bezpieczeństwa. Regularne skanowanie podatności umożliwia organizacjom szybkie wykrycie i usunięcie tych słabości, zanim zostaną wykorzystane przez cyberprzestępców. Efektywne zarządzanie podatnościami wymaga nie tylko identyfikacji zagrożeń, ale także priorytetyzacji działań naprawczych na podstawie krytyczności odkrytych luk i potencjalnego wpływu na organizację. Ponadto, skanowanie podatności wspiera zgodność z regulacjami i standardami bezpieczeństwa, takimi jak PCI DSS czy ISO/IEC 27001, które często wymagają regularnych przeglądów bezpieczeństwa. Dzięki skanowaniu podatności organizacje mogą proaktywnie zarządzać ryzykiem, minimalizować powierzchnię ataku i zapewniać, że ich środowisko IT pozostaje odporne na najnowsze zagrożenia cybernetyczne.

NESSUS

Nessus jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do skanowania podatności na świecie, używanym przez ponad 1,6 miliona użytkowników. Dostępny jest w dwóch wersjach: jako samodzielne rozwiązanie pod nazwą Nessus Professional oraz dla zespołów wielozadaniowych jako Nessus Manager. Program ten przeprowadza skanowanie pod kątem podatności, zagrożeń i zgodności w systemach operacyjnych, urządzeniach sieciowych, bazach danych, serwerach webowych i innych elementach wrażliwej infrastruktury. Dzięki największej na świecie bibliotece podatności oraz testów konfiguracji, stale aktualizowanej, oraz wsparciu ekspertów z firmy Tenable w dziedzinie badania podatności, Nessus ustanowił standard szybkości i dokładności w przeprowadzaniu skanów podatności.

Nessus Professional

Nessus Professional jest pojedynczym skanerem, który identyfikuje podatności za pomocą dwóch metod:

  • Skanowanie sieciowe, które analizuje porty, sprawdza aktywne usługi oraz pozwala na próby logowania się do systemu za pomocą domyślnych haseł
  • Skanowanie z uwierzytelnieniem, które dostarcza bardziej szczegółowych informacji, takich jak wersja systemu, uruchomione usługi, obecność komunikacji z bazą botnetową, zmiany w rejestrze oraz zgodność systemu z regulacjami, takimi jak PCI DSS czy zgodność z polityką bezpieczeństwa

Możliwości rozwiązania

  • zapobiega atakom identyfikując podatności, które powinny zostać zlikwidowane
  • odpowiada standardom regulatorów i wymogom zgodności w najszerszym zakresie
  • umożliwia dostęp przez przeglądarkę o dowolnej porze i w dowolnym miejscu
  • posiada możliwość dostosowania raportów wg podatności lub urządzenia a także możliwość wygenerowania streszczenia dla zarządu lub porównania wyników różnych skanów w celu uwidocznienia zmian

Nessus Manager

Nessus Manager jest systemem zarządzania, który pozwala na koordynację kilku skanerów Nessus Professional. Zapewnia możliwość udostępniania zasobów, takich jak skanery Nessus, harmonogramy i polityki skanowania oraz wyniki skanów, dla wielu użytkowników lub grup. Umożliwia również rozszerzenie zakresu skanowania na bardziej złożone sieci, infrastruktury w chmurze oraz lokalizacje geograficznie rozproszone.

Główne cechy:

  • Dostępność do wdrożenia zarówno w środowiskach wewnętrznych, jak i w chmurze za pomocą usługi Nessus® Cloud, zapewniającej zabezpieczenie środowisk fizycznych, wirtualnych, mobilnych i chmurowych.
  •  Obsługa szerokiego spektrum systemów, urządzeń i zasobów; dzięki możliwości wdrożenia zarówno z uwierzytelnieniem, jak i bez (za pomocą Nessus Agent), łatwo można rozszerzyć zakres skanowania na środowiska mobilne, które mogą nie mieć stałego dostępu do sieci oraz inne trudne do skanowania obszary
  • Integracja Nessus Managera z rozwiązaniami do zarządzania poprawkami od IBM, Microsoft, Red Hat i Dell, zapewniająca odpowiednie dostosowanie aktualizacji systemów i urządzeń do wewnętrznych wymagań bezpieczeństwa
  • Możliwość dodawania wielu użytkowników i przypisywania im różnych ról w systemie

PRZESKANUJ SWOJĄ INFRASTRUKTURĘ

Masz problem z wyborem odpowiedniego skanera? Z chęcią pomożemy Ci dobrać najlepsze rozwiązanie!

HOLM SECURITY

Zautomatyzowane, ciągłe skanowanie zapewnia szczegółowy wgląd wewnątrz sieci pokazując urządzenia i systemy, które się w niej znajdują. Umożliwia to wykrywanie podatności i luk, ocenę ryzyka oraz ustalanie priorytetów wśród działań naprawczych dla zasobów w każdym środowisku zarówno lokalnym, jak i chmurowym.
Holm Security to proste i wydajne narzędzie, które zapewnia wszystkie cechy i funkcje potrzebne do wykrywania, oceny, ustalania priorytetów i usuwania podatności.

Automatyczne i ciągłe

W ciągu miesiąca pojawiają się tysiące nowych podatności. Zaplanowane i ciągłe skanowanie pozwala szybko wykryć nowe luki.

Systematyczne i proaktywne

Nasza platforma stanowi doskonałą podstawę do systematycznego zarządzania cyberbezpieczeństwem

Oparte na ryzyku

Nie zgub się wśród dużej ilości danych. Nasza platforma pomoże Ci określić, jakie luki w zabezpieczeniach należy naprawić w pierwszej kolejności, dzięki wielu zautomatyzowanym i prostym narzędziom.

Pełne pokrycie

Obsługujemy zasoby w każdym środowisku - publicznym, lokalnym, w chmurze, IoT, kontenerach, a także OT i SCADA.

Kontakt w sprawie
szczegółów usługi

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Wybierz czy zgłaszasz się w imieniu firmy czy jako osoba prywatna:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Aegis Security Sp. z o.o. ul. Cybernetyki 19B, 02-677 Warszawa, NIP 5213786027. Państwa dane osobowe podane w formularzu przetwarzane będą: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie złożone w formularzu, na podstawie naszego prawie uzasadnionego interesu, jakim jest kontakt między nami a Państwem, służący udzieleniu Państwu odpowiedzi na zadane pytania, przesłaniu żądanej informacji – w ramach tego konkretnego zapytania (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez okres uzasadniony obsługą zapytania oraz w celach marketingowych – jeżeli wyrazili na to Państwo zgodę, wskazanym przez Państwa kanałem komunikacji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie lub utraty użyteczności danych. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na naszej stronie internetowej w Polityce Prywatności.