Cyberbezpieczny Samorząd

Cel

Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyni się do:

 • wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),
 • wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,
 • wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,
 • podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego
  w urzędzie,
 • przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.
Dla kogo?

Projekt będzie realizowany na terenie całego kraju. Zostaną nim objęte wszystkie jednostki samorządowe tj. 2 477 gmin, 314 powiatów, 16 województw (łącznie 2 807 JST).

Grupą docelową projektu jest administracja publiczna: jednostki samorządu terytorialnego (JST) wraz z jednostkami podległymi (z ograniczeniem do jednostek sektora publicznego, z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia).

Budżet i poziom dofinansowania

Jednostki Samorządu Terytorialnego otrzymają dofinansowanie w formie grantu.

Gminy: Wysokość dofinansowania grantu w przedziale od 200 000 PLN do 850 000 PLN

Powiaty: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN

Samorządy Wojewódzkie: Wysokość dofinansowania grantu do 850 000 PLN

Wydatki kwalifikowane

Wydatki w obszarze organizacyjnym

 1. Opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI).
 2. Audyt SZBI, audyt zgodności z wymaganiami KRI / uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów, (re)certyfikacja SZBI na zgodność z normami.
 3. Wprowadzenie lub aktualizacja Polityk Bezpieczeństwa Informacji (PBI), analiza ryzyka (w tym opracowanie i wdrożenie metodyk), opracowanie procedur: obsługi incydentów, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego, stosowania kryptografii, kontroli dostępu, bezpieczeństwa pracy zdalnej, używania urządzeń mobilnych itp.

Wydatki w obszarze kompetencyjnym

 1. Podstawowe szkolenia (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST.
 2. Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 3. Szkolenia specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa.
 4. Szkolenia powiązane z testami socjotechnicznymi,które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcje personelu, w szczególności sposób postępowania specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami.

 

Wydatki w obszarze technicznym

 1. Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemów teleinformatycznych, w tym urządzeń, oprogramowania i usług zapewniających prewencję, detekcję i reakcję na zagrożenia cyberbezpieczeństwa, z niezbędnym wsparciem producenta.
 2. Zakup, wdrożenie i utrzymanie rozwiązań ciągłegomonitorowania bezpieczeństwa (skanery podatności, zarządzanie podatnościami, zarządzanie zasobami IT i aktywami podlegającymi ochronie) oraz innych narzędzi wymienionych poniżej w katalogu klas rozwiązań.
 3. Zakup, wdrożenie, konfiguracja oraz utrzymanie urządzeń i oprogramowania.
 4. Zakup usług wsparcia realizowanych przez zewnętrznych ekspertów z zakresu cyberbezpieczeństwa

Pomoc naszych ekspertów od cyberbezpieczeństwa

Nasi specjaliści udzielą wsparcia między innymi w zakresie:

 • diagnozy stanu cyberbezpieczeństwa i opracowania koncepcji wykorzystania dofinansowania,
 • wdrożenia niezbędnych rozwiązań cyberbezpieczeństwa (sprzęt i oprogramowanie),
 • opracowania i wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji,
 • skanów podatności, pentestów, testów bezpieczeństwa systemów i infrastruktury IT oraz testów socjotechnicznych,
 • szkoleń budujących kompetencje w obszarze cyberbezpieczeństwa, rozpoznawania i odpierania ataków hakerskich,
 • wsparcia eksperckiego dotyczące cyberbezpieczeństwa,
 • audytów KSC i KRI.

Jako firma pomogliśmy już ponad 80 jednostkom samorządu terytorialnego przejść przez poprzednie takie dotację w różnym zakresie.

Zachęcamy wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, do kontaktu w sprawie pomocy w realizacji wyżej wymienionych usług z naszymi przedstawicielami pod numerem

888 879 715 lub 578 010 106
oraz na adres mailowy
kontakt@aegissecurity.pl