Plan kontroli sektorowych UODO na 2022 rok

Urząd Ochrony Danych Osobowych w bieżącym roku zweryfikuje poprawność przetwarzania danych osobowych przez banki oraz organy przetwarzające dane osobowe w systemach SIS (System Informacyjny Schengen) i VIS (Wizowy System Informacyjny). Kontrola będzie przeprowadzona również na podmiotach, które przetwarzają dane przy użyciu aplikacji mobilnych.

Zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Prezesa UODO (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) sprawdzeniu zostanie poddany proces zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych przez podmioty przetwarzające posługujące się aplikacją mobilną.

UODO dokładnie oceni proces przetwarzania danych osobowych przez organy przetwarzające w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym.

Zaplanowane kontrole wynikają z sygnałów docierających w formie skarg, pytań i zgłoszeń naruszeń ochrony danych osobowych, które wskazują na sytuację prowadzące do łamania przepisów o ochronie danych osobowych. W związku z tym Prezes UODO uznał zgłoszenia za bardzo istotne i wprowadził szereg weryfikacji.

Autor

Powiedz o tym światu

Facebook
LinkedIn

Najnowsze wpisy