Trendy w cyberbezpieczeństwie w 2023 r.

Niezależnie od branży czy liczby wykonywanych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa, zarówno małe jak i duże firmy są nieustannie narażone na ataki, a w konsekwencji wycieki wrażliwych danych. Rok 2022 r. utwierdził nas w przekonaniu, że nikt nie może czuć się bezpieczny. Ważne jest zatem to, aby śledzić trendy związane z cyberbezpieczeństwem i ochroną danych i być dobrze przygotowanym w obliczu zagrożenia. Poniżej zebrano najważniejsze trendy w cyberbezpieczeństwie w 2023 r.

  • Zabezpieczenie urządzeń mobilnych

Hakerzy stale zaciekle atakują urządzenia mobilne, naruszają bezpieczeństwo danych osobowych poprzez podstawione w sklepach aplikacje, kampanie phishingowe i spoofing SMS-owy. Wiele ataków skupia się na użytkowniku końcowym, ale kampanie wymierzone w organizacje stanowią codzienność. W kolejnym roku z pewnością będziemy obserwować nasilenie się takich ataków. Każda firma powinna zatem skupić się na zapewnieniu pracownikom dostępu do rozwiązań bezpieczeństwa mobilnego i programów szkoleniowych, aby uświadomić im aktualne niebezpieczeństwa i zagrożenia ze strony hakerów.

  • Ransomware dalej groźny!

Oprogramowanie ransomware to dalej jeden z najczęstszych problemów związanych
z bezpieczeństwem informacji i danych wrażliwych. W trakcie pandemii, kiedy podjęto masową zdalną pracę i tworzono z pośpiechem nowe technologie, zaobserwowano już znaczący wzrost liczby takich ataków. Wybuch wojny w Ukrainie jeszcze mocniej zachęcił do działania zorganizowane grupy hakerskie. Najbardziej prawdopodobne jest to, że ten rodzaj złośliwego oprogramowania utrzyma swoje nasilenie również i w tym roku. Najlepszym sposobem na obronę będzie właściwy i dobrze dobrany system chroniący przed złośliwym oprogramowaniem takim jak: malware czy ransomware oraz wirusami. Odebranie dostępu do naszych systemów i uniemożliwienie odczytu danych w nim zapisanych to najczarniejszy scenariusz każdej firmy i organizacji.

  • Bezpieczeństwo usług chmurowych

Firmy z każdym rokiem coraz chętniej wybierają rozwiązania chmurowe. Rozwiązania te są w istocie przystępniejsze przy skalowaniu, zapewniają większą elastyczność w doborze technologii, a przekłada się to na obniżenie kosztów. Nie powinno się jednak zapomnieć o cyberbezpieczeństwie wdrażając czy projektując te rozwiązania, które z pewnością będą na celowniku hakerów. Najlepszą strategią jest wdrożenie modelu zerowego zaufania dla usług chmurowych, który zakłada analizę i weryfikację każdego żądania oraz minimalizację uprawnień. W 2023 r. organizacje korzystające z rozwiązań chmurowych będą musiały skorzystać z dodatkowych środków bezpieczeństwa.

  • Ataki na OT

Ze względu na m.in. znaczące zmiany stylu pracy, branża przemysłowa stanęła przed kolejnym wyzwaniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa sieciom OT. Rozwijający się trend związany
z atakami na firmy przemysłowe czy sektor energetyczny również i w kolejnym roku nie będzie tracił na sile. Cyberprzestępcy obrali sobie za cel nie tylko kradzież danych i tajemnic przedsiębiorstwa, ale także wyrządzenie fizycznych szkód urządzeniom lub zmianę ich konfiguracji na szkodliwą. Konsekwencje działań hakerów mogą być również nieodwracalne dla środowiska lub destabilizować działanie krajów, co mogliśmy obserwować w minionym roku.

  • Ataki na dostawców

Warto również zwrócić uwagę na nasilający się trend związany z atakami na tzw. łańcuch dostaw. Ze względu na wygodę łączonych jest wiele systemów, usług i operacji. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że obserwowana od wybuchu pandemii koncentracja działań cyberprzestępców w tym obszarze może nasilić się jeszcze bardziej. Istotnym jest więc poznanie własnego łańcucha dostaw, analiza ryzyk związanych z utratą dostawców oraz dobór dostawców z uwzględnieniem ich standardów i norm bezpieczeństwa oraz jakości świadczonych usług.

Niezależnie od wielkości firmy czy organizacji, nikt nie może czuć się w pełni bezpiecznym. Incydenty bezpieczeństwa i naruszenia danych osobowych są już zjawiskiem powszechnym. Z każdym rokiem ich intensywność stale nasila się, a zasięg i obszary działania cyberprzestępców poszerzają. Znajomość czyhających zagrożeń i monitorowanie incydentów pozwoli przygotować się na kolejne cyberzagrożenia.

Autor

Powiedz o tym światu

Facebook
LinkedIn

Najnowsze wpisy